Επιστροφή στη λίστα

B&B Hotel Figueres

s/n Avinguda de Roses 17600 Figueres
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotel-bb.es/hotel/figueres/

Τηλέφωνο +34 972 501 587

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.