Επιστροφή στη λίστα

B&B Hotel Valencia Aeropuerto

4 Ciutat de Lliria 46980 Paterna
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotel-bb.es/hotel/valencia-aeropuerto/

Τηλέφωνο +34 961 344 640

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.