Επιστροφή στη λίστα

B&B Hotel Fuenlabrada

12 Calle de Valparaiso 28944 Fuenlabrada
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotel-bb.es/hotel/madrid-fuenlabrada/

Τηλέφωνο +34 912 780 874

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 17 kW
Διαθέσιμο μόνο με κράτηση. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.