Επιστροφή στη λίστα

Thon Residence Parnasse

8 Rue d'Idalie/Idaliestraat B-1050 Brussels
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.thonhotels.com/our-hotels/belgium/brussels/thon-residence-parnasse/

Τηλέφωνο +32 25 05 98 00

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.