Επιστροφή στη λίστα

Hotel Puerta de Bilbao

Rio Castaños, 2 - Avenida de la Ribera 48903 Barakaldo
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://hotelpuertadebilbao.com/

Τηλέφωνο +34 94 418 47 00

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.