Επιστροφή στη λίστα

Maximus Resort

  • Destination Charging
327/4a Hrazni 63500 Brno
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.maximus-resort.cz

Τηλέφωνο +42 0546 221035

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 17 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.