Επιστροφή στη λίστα

Hong Kong Disneyland

  • Destination Charging
Fantasy Road Hong Kong Disneyland Resort

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hongkongdisneyland.com/

Τηλέφωνο 3550-3388

Φόρτιση
8 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 6 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.