Επιστροφή στη λίστα

Hotel Amalka

24 Straskov-Vodochody 41184 Straskov
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotel-amalka.cz

Τηλέφωνο +420 4168 11114

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 17 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.