Επιστροφή στη λίστα

Hotel Amalka

  • Destination Charging
24 Straskov-Vodochody 41184 Straskov
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotel-amalka.cz

Τηλέφωνο +420 4168 11114

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 17 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.