Επιστροφή στη λίστα

Hotel Tryp Oriente

Av. Dom João II, Hotel Tryp Oriente 1990-083 Lisboa
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.tryporiente.com/en-gb/home.aspx?areaid=88

Τηλέφωνο +351 218 930 000

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 17 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.