Επιστροφή στη λίστα

Hotel & SPA Czarny Gron

91 Osiedle Praciaki 34-125 Rzyki
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.czarnygron.pl/

Τηλέφωνο +48 3350 65100

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.