Επιστροφή στη λίστα

Villa Batalha Hotel

  • Destination Charging
248 Hotel Villa Batalha, Rua D. Duarte I, 2440-415 Batalha
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelvillabatalha.com/

Τηλέφωνο +351244240400

Οδική βοήθεια 30 880 5628

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.