Επιστροφή στη λίστα

BessaHotel Baixa

155 Rua Dr. Alves da Veiga 4000-074 Porto
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://baixa.bessahotel.com/

Τηλέφωνο +351 222 468 800

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.