Επιστροφή στη λίστα

Park Hotel Gaia

3172 Rua da Bélgica 4400-049 Vila Nova de Gaia
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.parkhotel.pt/en/Menu/Homepage.aspx

Τηλέφωνο +351 22 012 5100

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε σε valet.