Επιστροφή στη λίστα

The Merriman Hotel

  • Destination Charging
Main Street H91 HD2P Kinvara
Ireland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

www.merrimanhotel.com

Τηλέφωνο +353 9 163 8222

Οδική βοήθεια 01 513 4727

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 6 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.