Επιστροφή στη λίστα

Lodgewood by L'hotel Mongkok Hong Kong

  • Destination Charging
1131 Canton Rd Mongkok

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.lodgewood.com.hk/en/mongkok/

Τηλέφωνο 3968-7777

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.