Επιστροφή στη λίστα

Isku Lahti

  • Destination Charging
19 Mukkulaisenkatu 15210 Lahti
Finland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Τηλέφωνο +358 290863000

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.