Επιστροφή στη λίστα

Regal Airport Hotel

  • Destination Charging
9 Cheong Tat Rd Hong Kong International Airport

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.regalhotel.com/

Τηλέφωνο 2286-8888

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.