Επιστροφή στη λίστα

Hotel Kristian

  • Destination Charging
26 Kubova Hut 385 01 Vimperk
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.kristian1000.cz

Τηλέφωνο +42 0380 423099

Οδική βοήθεια 228 882 612

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 17 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.