Επιστροφή στη λίστα

99Commons

  • Destination Charging
99 Pui To Road Tuen Mun

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://99commons.com/

Τηλέφωνο 25033078

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.

Εστιατόρια
Coming soon

WiFi
Available at the Main Lobby at the G/F & Lift Lobby at the B/F

Ποτό/Αναψυκτικό
Coming soon