Επιστροφή στη λίστα

El Corte Ingles

  • Destination Charging
Carrer del Pintor Maella 37 46023 Valencia
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/es/eci/centros/centro-comercial-avenida-de-francia

Τηλέφωνο +32 963 350 500

Φόρτιση
6 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.