Επιστροφή στη λίστα

Sercotel Villa de Laguardia

15 San Raimundo Hiribidea 1300 Guardia, Araba
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotelvilladelaguardia.com

Τηλέφωνο +34 945 60 05 60

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.

Εστιατόρια
Sercotel Villa de Laguardia

Δωμάτια
Sercotel Villa de Laguardia
Wine Oil Spa

Ποτό/Αναψυκτικό
Sercotel Villa de Laguardia