Επιστροφή στη λίστα

Shanghai Xintian 360 Plaza Shanghai Overseas Chinese Town Store (New National Standard)

  • Supercharger

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Car owner service 400 910 0707

Opening hours
Open all day

Charge
10 Supercharging piles

WIFI
Tesla dedicated wireless network