Επιστροφή στη λίστα

Supercharging station in Suzhou Ufang Shopping Plaza (new national standard)

  • Supercharger

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Car owner service 400 910 0707

Opening hours
Open all day

Charge
10 Supercharging piles

Property charges parking fees

WIFI
Tesla dedicated wireless network