Επιστροφή στη λίστα

Supercharging Station of Shenzhen University Culture and Sports Resort Center (New National Standard)

  • Supercharger

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Car owner service 400 910 0707

Opening hours
Open all day

Charge
8 Supercharging piles

WIFI
Tesla dedicated wireless network