Επιστροφή στη λίστα

Hangzhou Liangzhu Jindi Plaza Supercharging Station (New National Standard)

  • Supercharger

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Car owner service 400 910 0707

Opening hours
Open all day

Charge
6 Supercharging piles
Property charges parking fees

WIFI
Tesla dedicated wireless network