Επιστροφή στη λίστα

Supercharging station in Shenzhen Zhongzhou Holding Center (new national standard)

  • Supercharger

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Car owner service 400 910 0707

Opening hours
Open all day

Charge
10 Supercharging piles
Property charges parking fees

WIFI
Tesla dedicated wireless network