Επιστροφή στη λίστα

Guangzhou Science City Tesla Center

  • Service Center
  • Supercharger
Guangzhou Science City Tesla Center

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Service Center Phone 020-82479421

Service center business hours
Monday to Sunday 9:00 am - 6:00 pm

Charge
8 Supercharging piles
Property charges parking fees