Επιστροφή στη λίστα

Telford Supercharger

  • Supercharger
Telford Welcome Break Services M54 Junction 4 TF11 8TG Shifnal
Ηνωμένο Βασίλειο

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Οδική βοήθεια 01628 450 660

Φόρτιση
8 Supercharger, διαθέσιμοι 24/7, έως150 kW

Wifi
Free WiFi provided by BT

Restrooms
Welcome Break 24/7

Restaurants
Starbucks
Burger King

Shopping
Waitrose

Lodging
Days Inn

Amenities
Ecotricity
Free 2hr Parking
Free Shower Facilities
Baby Changing Facilities
Cash Machines
Forecourt
Welcome Break Gaming 24hr