Ερώτηση για Powerpack για
επιχειρήσεις ή οργανισμούς παροχών κοινής ωφέλειας

Συμφωνώ ότι η Tesla μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω αυτοματοποιημένης τεχνολογίας ή/και προ-ηχογραφημένων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας τον αριθμό που παρέχεται. Κατανοώ ότι αυτή η συγκατάθεση δεν είναι υποχρεωτική για την πραγματοποίηση μιας αγοράς.