Επιδοτήσεις Οχημάτων

Όλα τα αυτοκίνητα της Tesla έχουν μηδενικές εκπομπές και ενδέχεται να είναι επιλέξιμα για οικονομικά κίνητρα, που ενθαρρύνουν τη χρήση καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα.

Κίνητρο αγοράς «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

  • Τα οχήματα Tesla είναι επιλέξιμα για επιδότηση 8.000 €.
  • Τα οχήματα Tesla είναι επιλέξιμα για επιδότηση 8.000 € για μακροπρόθεσμη μίσθωση, χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς.
  • Πρόσθετη επιδότηση 1000 € για την αγορά αυτοκινήτου για άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Πρόσθετη επιδότηση 1000 € για οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα (1000 € για 3 εξαρτώμενα τέκνα και επιπλέον 1000 € για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο έως 4000 €).
  • Πρόσθετα 1000 € για την αγορά αυτοκινήτου για νέους έως και 29 ετών.

Για να διεκδικήσετε το κίνητρο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω του ιστότοπου της Κυβέρνησης. Κάθε όχημα που πληροί τις προϋποθέσεις και παραγγέλνεται από τις 1 Ιανουαρίου 2022 και μετά μπορεί να είναι επιλέξιμο. Το Συμφωνητικό Παραγγελίας που λαμβάνετε μετά την παραγγελία του οχήματος γίνεται αποδεκτό από την Ελληνική Κυβέρνηση ως "προσφορά" για να επιτρέψει στους πελάτες να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες

Οφέλη για όλους τους οδηγούς Tesla:

Φόρος ταξινόμησης

Όλα τα οχήματα Tesla εξαιρούνται από τον Ελληνικό φόρο ταξινόμησης οχήματος κατά την αγορά ενός νέου οχήματος. Τα βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα, επιβαρύνονται όλα με φόρο ταξινόμησης που καθορίζεται από τις εκπομπές CO2 και την τιμή τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας

Όλα τα οχήματα Tesla απαλλάσσονται από τα ετήσια Ελληνικά τέλη κυκλοφορίας. Τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα επιβαρύνονται με ετήσιο τέλος βάσει του κυβισμού του κινητήρα τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Ειδικές αποσβέσεις

Τα εταιρικά οχήματα Tesla μπορούν να αποσβένονται με επιπλέον 50% της τιμής του αυτοκινήτου για αξία αυτοκινήτου έως και 40.000 € προ φόρων. Η αξία του αυτοκινήτου πάνω από 40.000 € προ φόρων μπορεί να αποσβεστεί κατά 25% επιπλέον. Διατίθενται πρόσθετα οφέλη απόσβεσης για αυτοκίνητα που αγοράζονται σε νησιά.

Περισσότερες πληροφορίες

Δωρεάν στάθμευση

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλα τα οχήματα Tesla θα εξαιρούνται από τα δημόσια τέλη στάθμευσης στην Ελλάδα για 2 χρόνια. Οι οδηγοί θα πρέπει να εγγραφούν για να λάβουν ένα ειδικό «σήμα» για το όχημά τους, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή του για την εξαίρεση.

Περισσότερες πληροφορίες

Οφέλη της Tesla για τις επιχειρήσεις

0% φόρος εταιρικών αυτοκινήτων

  • Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό 8.000 € από 1 έως 20 οχήματα και επιδότηση 20% με μέγιστο ποσό 6.000 € από 21 οχήματα και άνω.
  • Επιδότηση 30% και έως 8.000 € για μακροχρόνια μίσθωση, χωρίς υποχρέωση αγοράς για 1 έως 20 οχήματα και επιδότηση 20% και έως 6.000 € για 21 οχήματα και άνω αντίστοιχα.
  • Επιδότηση 30% με μέγιστο ποσό 8.000 € ανά αυτοκίνητο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (Test Drive) από 1 έως 20 οχήματα και επιδότηση 20% με μέγιστο ποσό 6.000 € για 21 οχήματα και άνω αντίστοιχα.

Όλοι οι ιδιοκτήτες εταιρικών αυτοκινήτων Tesla δικαιούνται να επωφεληθούν από το κίνητρο φόρου εταιρικών αυτοκινήτων 0% — που παρέχει σημαντική εξοικονόμηση σε σχέση με την κατοχή ενός βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου εταιρικού αυτοκινήτου. Οι οδηγοί αυτοκινήτων Tesla πληρώνουν 0% φόρο εταιρικών αυτοκινήτων για τα πρώτα 40.000 € της τιμής αγοράς προ φόρων και φορολογούνται για το υπολειπόμενο ποσό άνω των 40.000 €. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο με τιμή αγοράς 55.000 € προ φόρων υπόκειται σε φόρο εταιρικών αυτοκινήτων σαν να ήταν αυτοκίνητο με τιμή 15.000 €.

Περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση: Τα προγράμματα παροχής κινήτρων προσφέρονται και διαχειρίζονται από κυβερνητικούς οργανισμούς. Η επιλεξιμότητα και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν και δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Tesla.