Υποστήριξη

Αντικατάσταση Wall Connector Gen 3

Η αντικατάσταση ενός υφιστάμενου Wall Connector Gen 3 είναι μια εύκολη διαδικασία που δεν απαιτεί ηλεκτρολόγο - το μόνο που χρειάζεστε είναι το ανταλλακτικό Wall Connector, το smartphone σας και ένα κατσαβίδι. Για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε Wall Connector Gen 3, ελέγξτε τον αριθμό εξαρτήματος στην πλαϊνή ετικέτα, ο οποίος θα εμφανίζεται ως TPN: 1529455-##-#.


Βήμα 1: Απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη.


Βήμα 2: Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν το Wall Connector πάνω στο κιβώτιο συνδέσεων (δύο πάνω, δύο κάτω).


Βήμα 3: Τραβήξτε το αρχικό Wall Connector από το κιβώτιο συνδέσεων.


Βήμα 4: Αφαιρέστε το ανταλλακτικό Wall Connector Gen 3 από το κουτί.


Βήμα 5: Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει οπτικό ελάττωμα ή ζημιά στο υπάρχον κιβώτιο συνδέσεων και τοποθετήστε το νέο Wall Connector στο υπάρχον κιβώτιο συνδέσεων.


Βήμα 6: Ασφαλίστε με τις τέσσερις βίδες (δύο πάνω, δύο κάτω).


Βήμα 7: Ενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη.


Βήμα 8: Συνδεθείτε στο Wi-Fi και ολοκληρώστε τη ρύθμιση.


Επιπρόσθετοι πόροι

Μοιράσου το