Υποστήριξη

Κατανόηση στατιστικών στοιχείων φόρτισης

Τα στατιστικά στοιχεία φόρτισης στην Tesla app σάς βοηθούν να κατανοήσετε τη συμπεριφορά φόρτισης του οχήματός σας και τη σχέση της με τις συνολικές δαπάνες και την εξοικονόμηση που επιτυγχάνετε από τη φόρτιση ενός οχήματος Tesla.

Σημείωση: Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, ο κύριος κάτοχος του οχήματος πρέπει να διαθέτει την έκδοση 4.5.1 της Tesla app ή νεότερη και το όχημα πρέπει να διαθέτει την έκδοση λογισμικού 2021.44.25 ή νεότερη.

Ιστορικό φόρτισης

Στην Tesla app, επιλέξτε "Στατιστικά στοιχεία φόρτισης". Δείτε το ιστορικό φόρτισης του οχήματός σας, το οποίο περιλαμβάνει την ενέργεια που έχει χρεωθεί (σε kWh) και την εκτιμώμενη δαπάνη για τη φόρτιση του οχήματός σας με βάση τις προηγούμενες 31 ημέρες. Για να δείτε τη συνολική χρέωση ενέργειας και τη δαπάνη για μία συγκεκριμένη ημέρα, πατήστε παρατεταμένα την ημέρα στο γράφημα. Μπορείτε επίσης να δείτε το ποσοστό της συνολικής φόρτισης του οχήματός σας με βάση τον τύπο τοποθεσίας φόρτισης. Ο τύπος τοποθεσίας φόρτισης αποτελείται επί του παρόντος από τα εξής:

εικονίδιο οικίας

Φόρτιση στο σπίτι

Οι δαπάνες φόρτισης στο σπίτι υπολογίζονται με βάση το πρόγραμμα χρέωσης του παρόχου που έχετε ορίσει στην εφαρμογή για όλες τις φορτίσεις που γίνονται στην τοποθεσία του σπιτιού σας.

εικονίδιο supercharger

Supercharger

Οι δαπάνες για Supercharging εμφανίζονται με βάση τα στοιχεία χρέωσης του οχήματος Tesla σας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

εικονίδιο άλλα

Άλλο

Η επιλογή "Άλλα" αναφέρεται στο κόστος όλων των φορτίσεων που πραγματοποιούνται σε τοποθεσίες εκτός του σπιτιού ή των Tesla Supercharger. Από προεπιλογή, η επιλογή "Άλλα" υπολογίζεται με βάση το μέσο εκτιμώμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή σας. Μπορείτε απλώς να ενημερώσετε την τιμή με τη δική σας εκτίμηση για τη φόρτιση σε άλλες τοποθεσίες.

Εξοικονόμηση βενζίνης

Η εξοικονόμηση βενζίνης υπολογίζεται με βάση το κόστος φόρτισης του οχήματος Tesla που διαθέτετε και το εκτιμώμενο κόστος της βενζίνης για την οδήγηση ενός συγκρίσιμου βενζινοκίνητου οχήματος* εντός της περιόδου των τελευταίων 31 ημερών. Οι συνολικές δαπάνες για τη φόρτιση προσδιορίζονται ως εξής:

Συνολικές δαπάνες για φόρτιση = Δαπάνες φόρτισης στο σπίτι + Δαπάνες φόρτισης σε Supercharger + Δαπάνες φόρτισης σε άλλες τοποθεσίες

Η εξοικονόμηση βενζίνης είναι μια εκτίμηση των χρημάτων που εξοικονομείτε οδηγώντας ένα Tesla αντί για ένα συγκρίσιμο βενζινοκίνητο όχημα. Η εξοικονόμηση βενζίνης προσδιορίζεται ως εξής:

Εξοικονόμηση βενζίνης = Ισοδύναμο κόστος βενζίνης σε ένα βενζινοκίνητο όχημα - Συνολικές δαπάνες για φόρτιση

*Η Tesla θεωρεί ότι η εξοικονόμηση καυσίμου είναι 11,9 km ανά λίτρο για τα Model 3 και Model Y και 8,9 km ανά λίτρο για τα Model S και Model X σε σχέση με συγκρίσιμα βενζινοκίνητα οχήματα.

Μέση τιμή δαπανών

Μπορείτε να δείτε τη μέση τιμή της δαπάνης ανά kWh για κάθε τύπο τοποθεσίας φόρτισης για το όχημά σας.

Συχνά, η φόρτιση του οχήματος Tesla σας στο σπίτι είναι η φθηνότερη επιλογή και η εξοικονόμηση μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση ενός προγράμματος/τιμολογίου εξαρτώμενου από την ώρα χρήσης, που έχει σχεδιαστεί για τη φόρτιση οχημάτων EV, εάν υπάρχει.

Καθορισμός δαπανών φόρτισης

Για να λαμβάνετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση και τις δαπάνες σας, καθορίστε το κόστος φόρτισης για τις δύο τοποθεσίες φόρτισης: Οικία και Άλλα.

Για την Οικιακή φόρτιση

Για άλλες τοποθεσίες
Από προεπιλογή, για τις άλλες τοποθεσίες χρησιμοποιείται μια προκαθορισμένη τιμή με βάση το μέσο εκτιμώμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην αντίστοιχη περιοχή. Μπορείτε να τροποποιήσετε την προσαρμοσμένη τιμή, ώστε να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δική σας εμπειρία με την εκτιμώμενη χρέωση ανά kWh για τη φόρτιση στις τοποθεσίες όπου φορτίζετε συχνότερα το όχημά σας.

Χρέωση βάσει ωρών χρήσης στο σπίτι

Μπορείτε να δείτε ως ποσοστό % ή ως kWh τη συνολική ενέργεια φόρτισης στο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε για το όχημά σας σε κάθε μία από τις περιόδους μη αιχμής, μεσαίας αιχμής και αιχμής του προγράμματος/τιμολογίου χρέωσης βάσει ωρών χρήσης σας. Πατήστε στις γραμμές για εναλλαγή μεταξύ της προβολής ποσοστού % ή kWh.

Για να βελτιστοποιήσετε τη συνολική δαπάνη σας, δώστε προτεραιότητα στη φόρτιση κατά τις περιόδους μη αιχμής.

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί δεν βλέπω τη λειτουργία "Στατιστικά στοιχεία φόρτισης" στην Tesla app;
Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην έχετε πρόσβαση στα Στατιστικά στοιχεία φόρτισης

Γιατί δεν βλέπω όλες τις συνεδρίες φόρτισης;
Η λειτουργία "Στατιστικά στοιχεία φόρτισης" προσθέτει κάθε φόρτιση που πραγματοποιείται σε κάθε τύπο τοποθεσίας φόρτισης ανά ημέρα.
Σημείωση: Για την ενημέρωση των δεδομένων φόρτισης μπορεί να χρειαστούν έως 24 ώρες, ανάλογα με τη συνδεσιμότητα του οχήματος στην τοποθεσία της περιόδου φόρτισης.

Γιατί εμφανίζεται μια ενιαία συνεδρία φόρτισης που καλύπτει δύο ημέρες στο γράφημα ιστορικού φόρτισης;
Για τις συνεδρίες φόρτισης που καλύπτουν παραπάνω από μία ημέρες, στο γράφημα εμφανίζεται η συνολική ενέργεια που χρεώνεται για κάθε μέρα. Εάν το όχημά σας φορτιστεί στη διάρκεια της νύχτας, στο γράφημα θα εμφανίζεται μία γραμμή για τη συνολική ενέργεια που χρεώθηκε για την πρώτη ημέρα (πριν από τα μεσάνυχτα) και άλλη μία γραμμή για τη συνολική ενέργεια που χρεώθηκε για τη δεύτερη ημέρα (μετά από τα μεσάνυχτα).

Γιατί βλέπω μηδενική εξοικονόμηση;
Στην ενότητα Εξοικονόμηση βενζίνης, εάν η ισοδύναμη δαπάνη βενζίνης είναι ίση ή μικρότερη από το σύνολο των δαπανών σας, δεν θα βλέπετε καμία εξοικονόμηση. Ελέγξτε πόσο φορτίζεται το όχημά σας κατά τις περιόδους αιχμής και εξετάστε τη δυνατότητα προγραμματισμού της φόρτισής του κατά τις περιόδους μη αιχμής ή μεσαίας αιχμής.

Επιστροφή στην κορυφή

Μοιράσου το