AI και Ρομποτική

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε αυτονομία κλίμακας για οχήματα, ρομπότ και πολλά άλλα. Πιστεύουμε ότι μια προσέγγιση βασισμένη σε προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (AI) για το όραμα και τον σχεδιασμό, υποστηριζόμενη από την αποτελεσματική χρήση υλικού με κριτική ικανότητα είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη μιας γενικής λύσης για full self-driving, δίποδες ρομποτικές λύσεις και ακόμα περισσότερα.

Tesla Bot

Δημιουργία ενός δίποδου, αυτόνομου ανθρωποειδούς ρομπότ γενικής χρήσης, ικανού να εκτελεί επισφαλείς, επαναλαμβανόμενες ή βαρετές εργασίες. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί την ανάπτυξη επιπέδων λογισμικού που επιτρέπουν την ισορροπία, την πλοήγηση, την αντίληψη και την αλληλεπίδραση με τον φυσικό κόσμο. Προσλαμβάνουμε μηχανικούς λογισμικού στους τομείς της εις βάθους μάθησης (deep learning), της μηχανικής όρασης και οπτικής επεξεργασίας (computer vision), του σχεδιασμού κίνησης (motion planning), των στοιχείων ελέγχου (controls), της μηχανικής, καθώς και γενικών καθηκόντων μηχανικούς λογισμικού, για την επίλυση ορισμένων από τις πιο δύσκολες προκλήσεις στον τομέα της μηχανικής.

Δείτε τις ευκαιρίες

Chip FSD

Δημιουργήστε chip πυριτίου για την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα εκτελούν το λογισμικό Full Self-Driving της εταιρείας μας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε μικρή αρχιτεκτονική και μικρο-αρχιτεκτονική βελτίωση και εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τη μέγιστη δυνατή απόδοση του πυριτίου ανά Watt. Εκτελέστε τον προγραμματισμό χρήσης των χώρων στις εγκαταστάσεις, τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και τις αναλύσεις απαιτούμενης ισχύος για τη διαμόρφωση. Καθορίστε ισχυρές δοκιμές και πίνακες βαθμολογίας για επαλήθευση της λειτουργικότητας και της απόδοσης. Δημιουργήστε προγράμματα οδήγησης για τον προγραμματισμό και την επικοινωνία με το chip πυριτίου εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την εφεδρεία. Τέλος, ελέγξτε και εγκρίνετε το chip πυριτίου και στείλτε το για μαζική παραγωγή στα οχήματά μας.

Chip Dojo

Build AI training chips to power our Dojo system. Implement bleeding-edge technology from the smallest training nodes to the multi-die training tiles. Design and architect for maximum performance, throughput and bandwidth at every granularity. Dictate physical methodology, floor-planning and other physical aspects of the chip. Develop pre-silicon verification and post-silicon validation methods to ensure functional correctness. Write compilers and drivers to optimize power and performance for our neural networks throughout the entire Dojo system. For more information about Dojo’s arithmetic formats and methods, download our latest whitepaper.

Σύστημα Dojo

Σχεδιάστε και κατασκευάστε το σύστημα Dojo, από τις διεπαφές υλικολογισμικού στο πυρίτιο έως τα API λογισμικού υψηλού επιπέδου που προορίζονται για τον έλεγχο του. Επιλύστε δύσκολα προβλήματα με την πιο προηγμένη τεχνολογία για την παροχή υψηλής ισχύος και την ψύξη και δημιουργήστε βρόχους ελέγχου και λογισμικό παρακολούθησης με δυνατότητα κλιμάκωσης. Εργαστείτε με κάθε πτυχή της σχεδίασης του συστήματος έχοντας ως όριο μόνο τη φαντασία σας. Χρησιμοποιήστε τις πλήρεις ικανότητες των ομάδων μηχανολογικής, θερμικής και ηλεκτρολογικής σχεδίασης της εταιρείας μας για να δημιουργήσετε την επόμενη γενιά υπολογιστικών συστημάτων μηχανικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν στα κέντρα δεδομένων της Tesla. Συνεργαστείτε με τον στόλο της Tesla μαθαίνοντας πώς να κατανέμετε το φόρτο εργασίας εκπαίδευσης με χρήση των τεράστιων σετ δεδομένων μας και σχεδιάστε ένα API για το ευρύ κοινό, το οποίο θα κάνει το Dojo προσιτό στις μάζες.

Νευρωνικά δίκτυα

Εφαρμόστε πρωτοποριακή έρευνα για να εκπαιδεύσετε βαθιά νευρωνικά δίκτυα σε προβλήματα που κυμαίνονται από την αντίληψη έως τον έλεγχο. Τα δίκτυα ανά κάμερα που διαθέτουμε αναλύουν ακατέργαστες εικόνες για να πραγματοποιήσουν σημασιολογική τμηματοποίηση, ανίχνευση αντικειμένων και μονοκεντρική εκτίμηση βάθους. Τα δίκτυα λήψης από ψηλά που διαθέτουμε τραβούν βίντεο από όλες τις κάμερες για να εξάγουν τη διάταξη του δρόμου, τη στατική υποδομή και τα αντικείμενα 3D απευθείας σε προβολή από πάνω προς τα κάτω. Τα δίκτυά μας μαθαίνουν από τα πιο περίπλοκα και ποικίλα σενάρια στον κόσμο, τα οποία λαμβάνονται επαναλαμβανόμενα από τον στόλο των εκατομμυρίων οχημάτων μας σε πραγματικό χρόνο. Μια πλήρης δόμηση νευρωνικών δικτύων Autopilot περιλαμβάνει 48 δίκτυα που χρειάζονται 70.000 ώρες GPU για την εκπαίδευσή τους 🔥. Μαζί, παράγουν 1.000 ξεχωριστούς τανυστές (προβλέψεις) σε κάθε χρονικό βήμα.

Αλγόριθμοι αυτονομίας

Αναπτύξτε τους βασικούς αλγόριθμους που οδηγούν το αυτοκίνητο δημιουργώντας μια υψηλής πιστότητας αναπαράσταση του κόσμου και σχεδιάζοντας τροχιές σε αυτόν τον χώρο. Προκειμένου να εκπαιδεύσετε τα νευρωνικά δίκτυα για την πρόβλεψη τέτοιων αναπαραστάσεων, δημιουργήστε αλγοριθμικά ακριβή πραγματικά χωροταξικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας συνδυάζοντας πληροφορίες από τους αισθητήρες του αυτοκινήτου σε όλο τον χώρο και τον χρόνο. Χρησιμοποιήστε υπερσύγχρονες τεχνικές για να δημιουργήσετε ένα ισχυρό σύστημα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων που λειτουργεί σε περίπλοκες πραγματικές καταστάσεις υπό αβεβαιότητα. Αξιολογήστε τους αλγορίθμους σας στην κλίμακα ολόκληρου του στόλου της Tesla.

Θεμέλια του κώδικα

Η απόδοση, η καθυστέρηση, η ορθότητα και ο ντετερμινισμός είναι οι κύριες μετρικές για τις οποίες βελτιστοποιούμε τον κώδικά μας. Δημιουργήστε τα θεμέλια του λογισμικού Autopilot από τα χαμηλότερα επίπεδα της στοίβας, σε στενή ενσωμάτωση με το προσαρμοσμένο υλικό μας. Εφαρμόστε εξαιρετικά αξιόπιστα προγράμματα εκκίνησης με υποστήριξη για ενημερώσεις over-the-air και δημιουργήστε προσαρμοσμένους πυρήνες Linux. Συντάξτε γρήγορο, αποδοτικό όσον αφορά τη μνήμη κώδικα χαμηλού επιπέδου για την καταγραφή δεδομένων υψηλής συχνότητας και μεγάλου όγκου από τους αισθητήρες μας και την κοινή χρήση του με πολλές διαδικασίες καταναλωτή, χωρίς αντίκτυπο στην καθυστέρηση πρόσβασης στην κεντρική μνήμη ή την έλλειψη κρίσιμου λειτουργικού κώδικα από τους κύκλους της CPU. Συμπιέστε και διοχετεύστε υπολογιστική ισχύ σε πολλές μονάδες επεξεργασίας υλικού, κατανεμημένες σε πολλά συστήματα σε chip.

Υποδομή αξιολόγησης

Δημιουργήστε σε κλίμακα εργαλεία και υποδομές αξιολόγησης ανοιχτού και κλειστού βρόχου και υλικού σε βρόχο, για επιτάχυνση του ρυθμού καινοτομίας, παρακολούθηση των βελτιώσεων απόδοσης και αποτροπή των παλινδρομήσεων. Αξιοποιήστε ανώνυμα χαρακτηριστικά κλιπ από τον στόλο μας και ενσωματώστε τα σε μεγάλες σουίτες υποθέσεων δοκιμής. Συντάξτε κώδικα που προσομοιώνει το πραγματικό περιβάλλον, παράγοντας εξαιρετικά ρεαλιστικά γραφικά και άλλα δεδομένα αισθητήρων που τροφοδοτούν το λογισμικό Autopilot για ζωντανό εντοπισμό σφαλμάτων ή αυτοματοποιημένες δοκιμές.

Διαμορφώστε το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Η Tesla θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη φόρμα για να επεξεργαστεί το ερώτημά σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου Ταλέντων της Tesla.