Επιστροφή στη λίστα

Casa de São Lourenço - Burel Panorama Hotel

Estrada Nacional nº 232, Km 49,3 - Campo Romão 6260-200 Manteigas
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://casadesaolourenco.pt/

Τηλέφωνο +351 275 249 730 / +351 968 285

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.