Επιστροφή στη λίστα

Van der Valk Hotel Beveren

Gentseweg 280 9120 Beveren
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelbeveren.be/

Τηλέφωνο +32 37 75 86 23

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.