Επιστροφή στη λίστα

Van der Valk Hotel Haarlem

Toekanweg 2 2035 LC Haarlem
Netherlands

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelhaarlem.nl/

Τηλέφωνο +31 23 536 75 00

Φόρτιση
4 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 6 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.