Επιστροφή στη λίστα

Hotel Palafox

s/n Calle Marques Casa Jimenez 50004 Zaragoza
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.palafoxhoteles.com/hotel-palafox

Τηλέφωνο +34 976 23 77 00

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.