Επιστροφή στη λίστα

Three Garden Road, Central 花園道三號

3 Garden Rd Central

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.threegardenroad.com

Τηλέφωνο 2878-8028

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.