Επιστροφή στη λίστα

Regal Oriental Hotel

  • Destination Charging
30-38 Sa Po Rd Kowloon City

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.regalhotel.com/regal-oriental-hotel/en/home/home.html

Τηλέφωνο 2718-0333

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.