Επιστροφή στη λίστα

Clarion Hotel Air

16 Utsolaarmen 4055 Sola
Norway

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.nordicchoicehotels.com/clarion/clarion-hotel-air/

Τηλέφωνο +47 51 71 85 00

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 13 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.