Επιστροφή στη λίστα

Hotel Miramar Barcelona

3 Plaza Carlos Ibanez 8038 Barcelona
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelmiramarbarcelona.com

Τηλέφωνο +34 932 811 600

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 6 kW
Εποχική διαθεσιμότητα. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.