Επιστροφή στη λίστα

Crowne Plaza de Liège

9-11 Rue Mont Saint Martin 4000 Liège
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.crowneplazaliege.be/

Τηλέφωνο +32 4 222 94 94

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.