Επιστροφή στη λίστα

Regal Hong Kong Hotel

  • Destination Charging
88 Yee Wo St Causeway Bay

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.regalhotel.com/regal-hongkong-hotel/en/home/home.html

Τηλέφωνο 2890-6633

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.