Επιστροφή στη λίστα

Hotel Rector

10 Paseo del Rector Esperabe 37008 Salamanca
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelrector.com/

Τηλέφωνο +34 923 218 482

Φόρτιση
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.