Επιστροφή στη λίστα

Restaurant Panorama Panoteca

36 Aeschiriedstrasse 3703 Aeschiried
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.restaurantpanorama.ch/

Τηλέφωνο +41 3365 42973

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.