Επιστροφή στη λίστα

Thon Hotel Linne

12 Statsråd Mathiesens vei 598 Oslo
Norway

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/oslo/thon-hotel-linne/

Τηλέφωνο +47 23 17 00 00

Φόρτιση
5 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.