Επιστροφή στη λίστα

BessaHotel Liberdade

Avenida da Liberdade, 29 1250-139 Lisboa
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://liberdade.bessahotel.com/

Τηλέφωνο +351 213 210 500

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.