Επιστροφή στη λίστα

Hotel Wetterhorn Hasliberg

Sattel 6083 Hasliberg
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.wetterhorn-hasliberg.ch/

Τηλέφωνο +41 33 975 13 13

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.