Επιστροφή στη λίστα

Hotel Eden Roc

16 Via Albarelle 6612 Ascona
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://edenroc.ch/

Τηλέφωνο +41 91 785 71 71

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε σε valet.