Επιστροφή στη λίστα

Hôtel du Léman - Centre de Séminaires

2 Chemin de la Fontaine 1805 Jongny
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotel-leman.ch/

Τηλέφωνο +41 21 923 03 03

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο μόνο με κράτηση. Αυτόματη στάθμευση.